Τομείς


Με γνώμονα το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να διατηρήσει τους κόπους του, σε ένα δυσχερές νομικό πλαίσιο για υποθέσεις χρεών έναντι τραπεζών κ.α. που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια εις βάρος των πολιτών, καταφέραμε να βοηθήσουμε με επιτυχία άτομα και οικογένειες να αμυνθούν αποτελεσματικά.

Σε πολλές περιπτώσεις συμπολίτες μας εμπιστεύθηκαν τις νέες προσπάθειες τους να ξεκινήσουν ή να επανεκκινήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα με σκοπό ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και τις οικογένειες τους (σύσταση εταιρειών, μισθώσεις, αγορές εξοπλισμών, διαπραγμάτευση συμβάσεων κλπ).

Άλλοι μας εμπιστεύθηκαν την ίδρυση συλλόγων και σωματείων κάθε μορφής για τους κοινούς στόχους που έθεσαν στην γειτονιά ή τον τομέα του ενδιαφέροντός τους.


Η εποχή δημιούργησε διαφορές μεταξύ των ανθρώπων.  Αναλάβαμε με επιτυχία την υπόθεση διαζυγίων και την διευθέτηση της επιμέλειας των παιδιών και ζητημάτων διατροφής και αποκτημάτων, πάντα με σκοπό το καλύτερο και πιο διασφαλισμένο μέλλον.

Άλλος ένας τομέας στον οποίο συμβάλλαμε θετικά είναι η επίλυση ζητημάτων κοινής οικογενειακής περιουσίας, καθώς και η ορθή συνεκμετάλλευση ή διανομή κοινών ιδιοκτησιών.

Η υποστήριξη έκδοσης συντάξεων και επιδομάτων αποτελεί βασική μέριμνα του γραφείου μας.

Σε ένα ασταθές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον κατορθώσαμε να διεκπεραιώσουμε με ασφάλεια υποθέσεις συμπολιτών μας που ήθελαν να διαχειριστούν κατάλληλα τα ακίνητα ή το κεφάλαιο τους.

Ιδιαίτερη επίδοση καταγράψαμε στις υποθέσεις αλλοδαπών που θέλησαν να επενδύσουν  σε ακίνητα στην χώρα μας, να εκδώσουν άδειες (π.χ. παραμονής, golden visa) ή να δραστηριοποιηθούν οικονομικά.


Το αμέσως επόμενο διάστημα σχεδόν σε όλες τις υποθέσεις διαφορών θα υπάρχει η δυνατότητα να επιλύονται εξωδικαστικά. Η δυνατότητα αυτή δημιουργεί νέα, μόνιμα δεδομένα που θα επηρεάζουν την ζωή μας και θα επιλύουν τις διαφορές μας συναινετικά, με το ίδιο αδιάβλητο κύρος.
Η Μαίρη Διακολιού ως δικηγόρος, εκτός από εξειδικευμένη από άποψη σπουδών στο Εμπορικό και Φορολογικό Δίκαιο, έχει λάβει πρόσθετα πιστοποίηση διαμεσολαβήτριας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, και πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το νόμο για να διεκπεραιώνει ανάλογες διαδικασίες.


Αρέσει σε %d bloggers: