Συνάντηση της Μ. Διακολιού, ως μέλος αντιπροσωπείας της παράταξης Ενότητα, Ανατροπή & Έργο για το Μαρούσι, με εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αμαρουσίου, στις 2-10-2014.

Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν ζωτικά θέματα που αφορούν τους εργαζομένους και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, όπως οι απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, η ανάγκη ορθολογικής συντήρησης των υπαρχόντων οχημάτων και ανανέωσης του στόλου προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η μισθοδοτική αντιμετώπιση των υπαλλήλων και η υπηρεσιακή τους κατάσταση, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του αμαξοστασίου και οι συνέπειές του, η μη τήρηση της νομιμότητας στα ζητήματα κυκλοφορίας των οχημάτων με συνέπεια να βεβαιώνονται κλήσεις της τροχαίας στους υπαλλήλους προσωπικά, τα ζητήματα εκπαίδευσης και ασφάλισης των υπαλλήλων, η χρηματοδότηση  της καθαριότητας των λαϊκών αγορών.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο περιεχόμενο του από 14-9-2011 εγγράφου του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτσούκου το οποίο εκδόθηκε με αφορμή τρία θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα σε δήμους και αναφέρεται στις συνθήκες επικινδυνότητας υπό τις οποίες εργάζονται ιδίως οι υπάλληλοι της καθαριότητας, καθώς και στην υποχρέωση των Δήμων να συμμορφωθούν –και μάλιστα άμεσα– στο προβλεπόμενο νομοθετικό πλαίσιο ασφαλείας.