Κατά τη διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Νοεμβρίου 2014 συζητήθηκε και ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αμαρουσίου για το 2015. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΤΡΟΠΗ και ΕΡΓΟ για το Μαρούσι υπογράμμισαν το χαώδη, πρόχειρο και αναποτελεσματικό χαρακτήρα των σχεδιασμών, τη λιτότητα και τις μειώσεις δαπανών, και καταψήφισαν τον Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του έτους 2015.

 

Ο Προϋπολογισμός, επισήμανε η Μαίρη Διακολιού, θα πρέπει να συνοδεύεται από μια εισηγητική έκθεσηπου θα αξιολογεί τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους και θα τεκμηριώνει τις επιλογές του φετινού. Οι επιλογές αυτές μάλιστα θα έπρεπε να προκύπτουν από συμμετοχικές διαδικασίες διαβούλευσης, όπου οι γειτονιές και οι πολίτες θα μπορούν να εισηγούνται προτεραιότητες και ανάγκες.

Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού είναι αποσπασματικές, μοιράζονται πόροι χωρίς να υπάρχει ένασαφές σχέδιο. Δεν απεικονίζεται η πραγματική οικονομική κατάσταση του δήμου, ενώ αποκρύπτεται και ηδυσχέρεια είσπραξης εσόδων. Υπογραμμίστηκε τέλος, πως για το κοινωνικό τμήμα του προϋπολογισμού προβλέπονται λιγότερο από το 10% των δαπανών.

 

Για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου 2015, η Μαίρη Διακολιού επικεντρώθηκε στο θέμα της διαχείρισης απορριμάτων. Οι προβλέψεις του Τεχνικού προγράμματος χαρακτηρίζονται από αποσπασματικότητα και προχειρότητα, απουσιάζει ένα συνολικόσχέδιο για τη διαχείριση των απορριμάτων. Προβλέπονται μελέτες για τους χώρους διαλογής απορριμάτων χωρίς να έχουν προηγηθεί μελέτες για τις μεθόδους επεξεργασίας τους, τις ποσότητες ή τη διάθεσή τους.  Ενώ η διαχείριση απορριμάτων αποτελεί ένα ενιαίο αντικείμενο δράσης, ο Δήμος προκρίνει το δυσλειτουργικό ή ύποπτο κατακερματισμό του αντικειμένου σε διάφορα μικρά έργα μικρότερα των 15 χιλιάδων ευρώ που επιτρέπουν την απευθείας ανάθεση.