Τοποθέτηση της Μ. Διακολιού, ως δημοτικής συμβούλου της παράταξης Ενότητα, Ανατροπή & Έργο για το Μαρούσι, στο δημοτικό συμβούλιο της 25ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη διαγραφή οφειλών επιχειρήσεων του GOLDEN HALL για τον ειδικό φόρο 2% που αφορούσαν το χρονικό διάστημα από 8-8-2013 και εξής, βάσει σχετικής διάταξης που καθιερώνει απαλλαγή για την καταβολή του φόρου αυτού ειδικώς για τις επιχειρήσεις που στεγάζονται σε Ολυμπιακά Ακίνητα:

«Με τη διάταξη αυτή ωφελείται η πολυεθνική εταιρεία που εκμεταλλεύεται το Golden Hall, γιατί στο πακέτο παροχών που προσφέρει στους πελάτες – ενοικιαστές της, εντάσσεται και η ατέλεια αυτή, την ίδια στιγμή που οι λοιποί καταστηματάρχες του Αμαρουσίου επιβαρύνονται με τον φόρο αυτό ενάντια στην αρχή της ισότητας και στην αρχή του υγιούς ανταγωνισμού. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της διάταξης αυτής είναι ότι η έμμεση χρηματοδότηση της κερδοφορίας της πολυεθνικής μετακυλίεται στις τσέπες των λοιπών εμπόρων και επαγγελματιών της πόλης μας.  Κατανοώ ότι η διαγραφή που εισέρχεται προς ψήφιση στο ΔΣ γίνεται κατ’ εφαρμογή νόμου, στο περιεχόμενο του οποίου δηλώνω ότι είμαι πολιτικά αντίθετη»