Στο δημοτικό συμβούλιο της 11ης Δεκεμβρίου 2014 συζητήθηκε μεταξύ άλλων το θέμα του προϋπολογισμού του ΟΚΟΙΠΑΔΑ.

Η συζήτηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έγινε μαζί με το θέμα «Έγκριση της υπ’ αρ. 68/2014 απόφασης Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής, η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Ενότητα, Ανατροπή & Έργο για το Μαρούσι», Μαίρη Διακολιού, αρχικά ρώτησε: α) Αφού η μεταβίβαση ακινήτου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Αμαρουσίου» στη Δημοτική Επιχείρηση «ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ» συντελέστηκε με σκοπό το τίμημα να διατεθεί για την εκπλήρωση των σκοπών του Νομικού Προσώπου, και ειδικότερα για την βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των Βρεφονηπιακών Σταθμών, καθιστώντας το έσοδο «έκτακτο ειδικευμένο», γιατί (σύμφωνα με τις παραδοχές της ίδιας της απόφασης που καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει) οι αναβαθμίσεις των βρεφονηπιακών σταθμών έγιναν από τακτικά έσοδα και όχι από το μέρος του τιμήματος που ήδη είχε καταβληθεί; Και β) Γιατί, πάντως, επιχειρείται η μετατροπή του εσόδου αυτού από έκτακτο ειδικευμένο σε τακτικό ώστε να διατεθεί σε λειτουργικά έξοδα του ΟΚΟΙΠΑΔΑ, ενώ θα μπορούσε να διατεθεί για την κάλυψη υφιστάμενων ελλείψεων των παιδικών σταθμών;

Εκ των ερωτήσεων αυτών, η μεν πρώτη δεν απαντήθηκε ποτέ, η δε δεύτερη απαντήθηκε με την αποστροφή: «Έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των παιδικών σταθμών!»

Χαρακτηριστικό είναι δε, ότι η εξήγηση που δόθηκε για τη μη εγγραφή της απαίτησης του ΟΚΟΙΠΑΔΑ από την ΑΘΜΟΝΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ ήταν ότι αν ενεγράφετο, ο προϋπολογισμός θα ήταν …πλασματικός!

Στην τοποθέτησή της επί του ίδιου θέματος, η Μαίρη Διακολιού είπε τα εξής:

«Όπως  προέκυψε από την αντίφαση μεταξύ των εξηγήσεων των προέδρων των δύο νομικών προσώπων, ΟΚΟΙΠΑΔΑ και ΑΘΜΟΝΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ, σχετικά με το λόγο μη αποπληρωμής του τιμήματος της μεταβίβασης, όπου ο μεν είπε πως είναι η μη ανάλωση της ήδη καταβληθείσας δόσης και ο δε είπε ότι ο λόγος είναι ότι η ΑΘΜΟΝΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ δεν έχει χρήματα, η Διοίκηση πάσχει από κακή συνεννόηση των νομικών της προσώπων και έλλειψη συντονισμού σε θέματα που αφορούν υψηλά ποσά τα οποία μάλιστα προορίζονται για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής!

Ο δε Πρόεδρος του ΟΚΟΙΠΑΔΑ, έμμεσα παραδέχτηκε ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι πλασματικός, διότι στον προϋπολογισμό του Δήμου αναγράφονται όλες οι απαιτήσεις του από τρίτους και παράλληλα γίνεται ειδική σημείωση για τις ‘προβλέψεις μη είσπραξης’.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν απαντήθηκε το ερώτημά μου σχετικά με το γιατί να διατεθούν τακτικά έσοδα για τις αναβαθμίσεις των βρεφονηπιακών σταθμών τη στιγμή που υπήρχε ειδικό κονδύλιο προς τούτο, ενώ η απάντηση ότι οι παιδικοί σταθμοί δεν έχουν ανάγκες από άποψη υποδομών, αποτελεί μία τραγική θέση που είναι φανερή σε όλους τους γονείς με παιδιά στους παιδικούς σταθμούς».