Τοποθέτηση της Μ. Διακολιού, ως δημοτικής συμβούλου της παράταξης Ενότητα, Ανατροπή & Έργο για το Μαρούσι, στο δημοτικό συμβούλιο της 18-12-2014, όπου εισήχθη προς ψήφιση η χωροθέτηση σταθμού κοινόχρηστων ποδηλάτων, τα οποία, προφανώς θα τελούσαν υπό τη χορηγία της εταιρίας Coca Cola-3E:

 

Για την προβολή της COCA COLA-3E στα ποδήλατα του Δήμου

Σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο τοποθετήθηκα σχετικά με την προβολή της εταιρίας COCA COLA – 3Ε στα δημοτικά ποδήλατα του Αμαρουσίου. Τότε, ο Δήμαρχος δεσμεύθηκε ενώπιον του ΔΣ ότι θα το επανεξέταζε ως θέμα, διότι μόλις πρόσφατα είχε ενημερωθεί για το κλείσιμο του εργοστασίου της εταιρείας αυτής με αποτέλεσμα να μείνουν άνεργοι εκατοντάδες εργαζόμενοι.

Σήμερα, πριν ενημερωθούμε ή συζητήσουμε για την επανεξέταση του ζητήματος αυτού, όπως δεσμεύθηκε ο Δήμαρχος ότι θα έπραττε, εισέρχεται προς ψήφιση χωροθέτηση νέου σταθμού ποδηλάτων.

Χωρίς ιδεολογικά να είμαι αντίθετη σε εναλλακτικούς  του αυτοκινήτου τρόπους μετακίνησης στην πόλη, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την ανυπαρξία ουσιαστικών υποδομών για μετακίνηση με αυτοκίνητο γενικά  στο Μαρούσι και ειδικά στο κέντρο του, και πάντως δεν έχουμε επίσημα στοιχεία περί του κατά πόσο χρησιμοποιούνται τα ποδήλατα αυτά από τους δημότες μας.

Από την εμπειρία μου όμως, δεν έχω δει έως σήμερα κανέναν να τα χρησιμοποιεί και αρνούμαι να υπερψηφίσω την πιθανή προβολή μιας ιδιωτικής εταιρείας μέσω του Δήμου για μία υπηρεσία που –στο μέτρο της γνώσης μου‒ δεν χρησιμοποιείται, ιδίως όταν η εταιρεία αυτή είναι υπεύθυνη για τις απολύσεις τόσων ανθρώπων.