Τοποθέτηση της Μ. Διακολιού, ως δημοτικής συμβούλου της παράταξης Ενότητα, Ανατροπή & Έργο για το Μαρούσι, στο δημοτικό συμβούλιο της 10ης Φεβρουαρίου 2015, αναφορικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Σωρού:

«Στα πλαίσια της αρχής μου για εφαρμογή του συμμετοχικού συστήματος στη λήψη αποφάσεων, υπό την έννοια ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν την άποψή τους για αποφάσεις που τους επηρεάζουν, ψήφισα “παρών” στη συζήτηση του θέματος αυτού στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, επειδή οι κάτοικοι δεν ενημερώθηκαν. Επιφυλάχθηκα βέβαια, να μεταβάλω την ψήφο μου στο ΔΣ εφόσον οι κάτοικοι συμφωνήσουν με τις ρυθμίσεις αυτές.

Κατόπιν επαφής μου με το σύλλογο των κατοίκων της περιοχής αυτής, η οποία έγινε, όχι –φυσικά- με πρωτοβουλία της Διοίκησης,

αλλά με δική μου, ενημέρωσα για τις επικείμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έλαβα από τον κ. Πρόεδρο τη διαβεβαίωση ότι οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής δεν εξέφρασαν παράπονα. Ως εκ τούτου πλέον, δεν έχω λόγο να μην ψηφίσω θετικά».