Στο δημοτικό Συμβούλιο της 17-3-2015, η Μαίρη Διακολιού, ως Δημοτική Σύμβουλος της παράταξης Ενότητα, Ανατροπή & Έργο για το Μαρούσι, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ξεκινήσει το έργο που εντάσσεται στο πρόγραμμα  «Βιοκλιματικής Αναβάθμισης Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών – Ποδηλάτων»  και έχει εγκατασταθεί κλιμάκιο εργασιών.

Οι εργασίες εκτελούνται στο τμήμα του έργου Δυτικά της Λεωφόρου Κηφισίας,  επί των οδών  ΕΡΑΤΟΥΣ, ΦΑΙΑΚΩΝ & ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (φάση 1 του έργου).  Στις συμβατικές προβλέψεις (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, άρθρο 4.2 εργοταξιακή σήμανση ‒ σηματοδότηση συστήματα ασφαλείας) είναι ανειλημμένη υποχρέωση η σήμανση για όλη την χρονική περίοδο κατασκευής και στα σημεία που απαιτείται.

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος μεταξύ άλλων υποχρεούται :

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου

Όμως, μία απλή επισκόπηση των δρόμων στους οποίους εκτελείται το έργο, πείθει ότι δεν υπάρχει παρά ελάχιστη σήμανση κι αυτή μόνο κατακόρυφη, για την προστασία των πεζών, των εποχούμενων αλλά και των εργαζομένων στο χώρο, ενώ δεν υπάρχει καμία μέριμνα για τους χρήστες της δημοτικής συγκοινωνίας.

Με αυτά τα δεδομένα, είναι ειρωνικό ότι στο Μαρούσι διοργανώνονται στις 16-23 Μαρτίου 2015 στα πλαίσια της 8ης Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, δράσεις για το Παιδί και Οδική Ασφάλεια».