Την Τρίτη 25-11-15, η Μ. Διακολιού, παραβρέθηκε σε συνάντηση με το Γ. Γραμματέα του Δήμου κ. Γ. Διδασκάλου, ως μέλος αντιπροσωπείας του συνδυασμού Ενότητα, Ανατροπή & Έργο για το Μαρούσι.

Στη συνάντηση που είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα ο κ. Γενικός ενημέρωσε για το ρόλο, τα καθήκοντα  και τις προτεραιότητες του όσον αφορά στη διοίκηση του Δήμου.

Τα μέλη του συνδυασμού έθεσαν ζητήματα πρώτης προτεραιότητας για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου, όπως η βελτίωση των οικονομικών του και η πρόσληψη του αναγκαίου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με μόνιμη και σταθερή θέση εργασίας.

Εθίγησαν επίσης μεταξύ άλλων το θέμα της ολοκλήρωσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου και του τοπικού σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Συζητήθηκε ακόμη το πάγιο αίτημα της παράταξης για ουσιαστικοποίηση των εργασιών της Επιτροπής Διαβούλευσης και της σύνδεσης του ιστοχώρου του Δήμου με τους αντίστοιχους όλων των παρατάξεων.

Επισημάνθηκε και από τις δύο πλευρές ότι αποτελεί κοινό στόχο η ανύψωση του κύρους της Τ.Α προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών που, μέσα στην οικονομική κρίση, προσβλέπουν στη στήριξη του  Δήμου.