Ερώτηση της Μ. Διακολιού, ως δημοτικής συμβούλου της παράταξης Ενότητα, Ανατροπή & Έργο για το Μαρούσι, στο δημοτικό συμβούλιο της 12ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με το ΧΕΥ Νερατζιώτισσας.