Ερώτηση της Μ. Διακολιού, ως δημοτικής συμβούλου της παράταξης Ενότητα, Ανατροπή & Έργο για το Μαρούσι, στο δημοτικό συμβούλιο της 9ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την κεραία κινητής τηλεφωνίας στην οδό Φραγκοκκλησιάς.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε προηγούμενο ΔΣ έθεσα, αναφορικά με την κεραία κινητής τηλεφωνίας στην οδό Φραγκοκλησιάς, ερώτημα σχετικά με το αν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου θα λάβουν εντολή από τη Διοίκηση να διενεργήσουν αυτοψία ώστε

  • να μετρηθεί το ύψος του κτιρίου στο οποίο είναι εγκατεστημένη η κεραία και των υψών των γύρω της κεραίας κτιρίων και να δοθεί επίσημη βεβαίωση ή να υπάρξει επίσημη καταγραφή στα πρακτικά ότι η κεραία εκπέμπει (ή θα εκπέμψει) από σημείο χαμηλότερο των παρακείμενων κατοικιών και
  • να μετρηθούν οι οριζόντιες αποστάσεις όλων των κοινωφελών εγκαταστάσεων από την κεραία και να δοθεί επίσημη βεβαίωση ή να υπάρξει επίσημη καταγραφή στα πρακτικά για το στοιχείο αυτό.

Η ερώτηση αυτή ουδέποτε συζητήθηκε, διότι ο Πρόεδρος του ΔΣ διαβεβαίωσε το Σώμα πως θα διαβίβαζε τα τεθέντα ερωτήματα ως αιτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες και θα ελάμβανε τις σχετικές απαντήσεις, τις οποίες θα ανακοίνωνε επισήμως.

Επανέλαβε δε, ότι ισχύει η δέσμευση της Διοίκησης περί παροχής υποστηρικτικής συνδρομής στους κατοίκους προς επίλυση του θέματος.

Ερωτάται:

α) Αν η ερώτησή μου πράγματι διαβιβάστηκε από τον Πρόεδρο στις αρμόδιες υπηρεσίες και πότε.

β) Τι απάντηση δόθηκε και αν δεν δόθηκε, για ποιο λόγο.