Σας κοινοποιούμε ερώτηση της ανεξάρτητης δημοτικής συμβούλου Μ. Διακολιού για το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου της 7ηςΙουνίου 2016, σχετικά με τη δημιουργία παιδικής χαράς.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο Ο.Τ . 500, και  ιδίως εντός του τριγώνου  που περικλείεται από τις οδούς Καλτεζών – Δημητσάνας – Πρεμετής, έχει δοθεί από τη δημοτική αρχή η υπόσχεση ότι θα δημιουργηθεί παιδική χαρά, που όμως, δυστυχώς, δεν έχει ακόμη τηρηθεί .

Ερωτάται:

Α) Αν υπάρχει η πρόθεση τήρησης της υπόσχεσης αυτής.

Β) Ποιος ο λόγος της μη τήρησής της έως σήμερα.

Γ) Ποιο το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή της παιδικής χαράς στο εν λόγω σημείο.