Σας κοινοποιούμε ερώτηση της ανεξάρτητης δημοτικής συμβούλου Μ. Διακολιού για το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου της 7ηςΙουνίου 2016, σχετικά με το «χάρτη Ελλάδας της Μελούνας».

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Σάμο, με θέμα το προσφυγικό, παρουσιάστηκε χάρτης της Ελλάδας στον οποίο δεν απεικονιζόταν η Μακεδονία, η Θράκη και στο νότιο άκρο της χώρας η Κρήτη.

Με δεδομένα:

1)     ότι η έκταση και η σοβαρότητα του θέματος αποκλείει την πιθανότητα συγγνωστού λάθους .

2)     ότι ο Δήμαρχος Αμαρουσίου είναι Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, υπεύθυνος για το συνέδριο που διεξήχθη, και παρών στις εργασίες όταν παρουσιάστηκε ο εν λόγω χάρτης,

3)     ότι ο Δήμαρχος  πρωτογενώς λογοδοτεί στο ΔΣ Αμαρουσίου.

4)     ότι κάθε Έλληνας πολίτης έχει ευαισθησία στα θέματα εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας του, και επιθυμεί οι εκπρόσωποί του σε κάθε θεσμό να μοιράζονται την ίδια ευαισθησία και να το αποδεικνύουν με τις πράξεις τους.

Ερωτάται:

  1. Για ποιο λόγο ο κ. Δήμαρχος αποδέχτηκε την παρουσίαση στο συνέδριο της ΚΕΔΕ (που τελεί υπό την ευθύνη του) χάρτη που δεν συμπεριλαμβάνει σημαντικά τμήματα της πατρίδας μας;
  2. Ποια θέση πήρε έναντι του κ. Κυρίζογλου (Προέδρου της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας)  που –κατά τη διάρκεια του συνεδρίου- σχολίασε τον «ελλιπή» χάρτη, «χάρτη της Ελλάδας της Μελούνας»;