Σε συνέχεια της συνεχιζόμενης «επιχειρηματολογίας» του Δήμου, σχετικά με το πάρκινγκ της Πλ. Ευτέρπης (http://www.thessi.gr/?p=123034), η Μαίρη Διακολιού απαντά:

Αν ο κ. Δήμαρχος είναι τόσο σίγουρος για το έργο του πάρκινγκ της πλ. Ευτέρπης, να μου δώσει το σύνολο των εγγράφων του σχετικού φακέλου πριν την Πέμπτη 16-6-2016. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια.