ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗΣ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ»;

Πρόσφατα, η Παράταξη ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ και ΕΡΓΟ για το ΜΑΡΟΥΣΙ, απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ της ΣΤΑΣΥ την οποία υπογράφει ο επικεφαλής της Λευτέρης Μαγιάκης με την οποία ζητά ενημέρωση για τα τεχνικά μέτρα που έχει λάβει η ΣΤΑΣΥ, «ώστε να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του σταθμού ΗΣΑΠ Αμαρουσίου» κατά τη διάρκεια κατασκευής του πάρκινγκ (http://www.thessi.gr/?p=126400).

Στην επιστολή αυτή, ο Λευτέρης Μαγιάκης και η παράταξη της οποίας ηγείται, στην πράξη, περιορίζει «τις τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες στην τοπική κοινωνία» που θα έχει το έργο αυτό, στην ενδεχόμενη διακοπή της λειτουργίας του σταθμού ΗΣΑΠ Αμαρουσίου και όχι στην ίδια την κατασκευή του πάρκινγκ, αντίθετα με όσα κατά καιρούς λεκτικά τουλάχιστον, υποστήριζε.

Δηλαδή, αν η ΣΤΑΣΥ του επιβεβαιώσει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα, το πρόβλημα έχει λυθεί;

Προσωπικά, είμαι αντίθετη σε κάθε επαμφοτερίζουσα θέση και πρακτική και, επ’ αφορμή αυτής της επιστολής, διατρανώνω για μία ακόμη φορά τη σαφή μου θέση, την οποία υποστήριξα και στην τελευταία Επιτροπή Διαβούλευσης όπου συζητήθηκε το θέμα της λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης του Κέντρου Αμαρουσίου:

Το σκοπούμενο πάρκιγνκ της πλατείας Ευτέρπης είναι μία κακή επιλογή για την πόλη, γιατί χωρίς κανείς να εγγυάται την λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητά του, την έγκαιρη εντός χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσή του, την επάρκεια της χρηματοδότησης του εργολάβου, την κατοχύρωση των συμφερόντων του Δήμου: α) καταστρέφει τους εμπόρους, επαγγελματίες, κατοίκους και ιδιοκτήτες του κέντρου, β) προσελκύει στην πόλη το αυτοκίνητο κάνοντας το κέντρο μη χρηστικό για τους πεζούς και όχι μόνο, γ) επιβαρύνει κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά το κέντρο και τις όμορες πολεοδομικές ενότητες, δ) αποτελεί ανάχωμα στον μελλοντικό σχεδιασμό της πόλης.