ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΧΕΥ

Αρχικά, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κ. Πατούλη, την επόμενη φορά που θα αποφασίσει να απαντήσει σε ανακοίνωσή μου  (Υποκρισία και διγλωσσία για το ΧΕΥ)   δι’ αντιδημάρχου του, ας φροντίσει να είναι ο αρμόδιος…

Κατά τα λοιπά, ο κ. Πατούλης στην απάντησή του, επαναλαμβάνει το περιεχόμενο των αποφάσεων του ΔΣ που όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, ομόφωνα, ψηφίσαμε, όχι μόνο η Διοίκησή του, χωρίς όμως να σχολιάσει καν το γεγονός ότι στην πράξη είναι η διοίκησή του, που εισήγαγε στις 12-7-2016 στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (στην οποία πρόεδρος δεν είναι η κ. Χαλιώτη) θέμα έγκρισης υψομετρικής μελέτης (που υποτίθεται ότι ελέγχθηκε από την τεχνική υπηρεσία, υπεύθυνη για την οποία δεν είναι η κ. Χαλιώτη).

Πέραν του τυπικού μέρους, και επί της ουσίας, επαναλαμβάνω ότι συμπαρατάσσομαι πλήρως  στους στόχους για τα ΧΕΥ που αναφέρονται στις αποφάσεις ΔΣ που όλοι ψηφίσαμε, γεγονός που πολύ νωρίς έχω δηλώσει (Ας μην είμαστε παθητικοί δέκτες).

Όμως, η υψομετρική μελέτη που μόνο οι σύμβουλοι της Διοίκησης Πατούλη που παρέστησαν στην Επιτροπή υπερψήφισαν (αν και εξ αυτών όχι όλοι) εξυπηρετεί την εκ των υστέρων  θεραπεία παρατυπιών της οικοδομικής άδειας του ΧΕΥ Νερατζιώτισσας, προς το σκοπό της νομιμοποίησης της δόμησής του, αντίθετα από το περιεχόμενο των αποφάσεων ΔΣ στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Δήμαρχος.