Διαβάστε την ερώτηση της  Μαίρης Διακολιού προς το επερχόμενο δημοτικό συμβούλιο, σχετικά  με τις υπηρεσίες συμβούλου για τη βιοκλιματική.

Ερώτηση:

Στο έργο της «Βιοκλιματικής Αναβάθμισης Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής πεζών –ποδηλάτων», προβλέπεται ως υποέργο η παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, για την οποία είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2015 ποσό ύψους 55.797,77 ευρώ .

Πράγματι, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας η εκτέλεση του υποέργου αυτού κατακυρώθηκε στην εταιρία «Στ. Βενιέρης & Συνεργάτες ΟΕ» έναντι 52.275 ευρώ.

Στα πλαίσια των υποχρεώσεών της, η εν λόγω εταιρία έως το Νοέμβριο 2015, όφειλε να συντάξει και να παραδώσει: α) εκθέσεις πεπραγμένων στις οποίες θα αναφέρονται όλες οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από τους αναδόχους στο πλαίσιο του έργου, β) τεύχος προσδιορισμού των θέσεων εγκατάστασης του μετρητικού – μετεωρολογικού εξοπλισμού, γ) τεύχος αξιολόγησης θερμικής και βιοκλιματικής απόδοσης των χώρων με μετρήσεις και υπολογιστικά μοντέλα και δ) τεύχος βιοκλιματικών στόχων πράξης.

Ερωτάται:

  • Αν η εν λόγω εταιρία πράγματι προσέφερε τις προβλεπόμενες υπηρεσίες και  αν υπέβαλε τα παραδοτέα τεύχη και εκθέσεις.
  • Να μας δοθούν αντίγραφα των παραδοτέων.
  • Να ενημερωθούμε για τα χρήματα που έχουν δοθεί στην ανάδοχο ανά ένταλμα.