ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑ… ΑΟΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

Ο κ. Δήμαρχος, που κατά την προσφιλή του συνήθεια κρύβεται πίσω από τις υπογραφές των αντιδημάρχων του, και σήμερα (δεν) απαντά πίσω από την υπογραφή του κ. Κόκκαλη. Όπως πάντα, αντί ουσίας, αοριστολογεί παραπέμποντας στο  δελτίο τύπου του της 6-9-2016, το οποίο ήταν εκείνο που προκάλεσε την παρέμβασή μου. Με λίγα λόγια, ο κ. Δήμαρχος αντί να απαντήσει, επαναλαμβάνει τα ίδια.

Καλώ, λοιπόν, τον κ. Δήμαρχο, αντί να εκφεύγει των ευθυνών του, να απαντήσει στα συγκεκριμένα ερωτήματα που του έθεσα, τα οποία, επειδή ίσως να μην έγιναν κατανοητά, θα προσπαθήσω να τα απλουστεύσω ακόμη περισσότερο:

1) Οι συμπληρωματικές μελέτες που πρέπει να γίνουν ώστε να βελτιωθεί το έργο, ανάγκη που ομολόγησε ο κ. δήμαρχος σύμφωνα με από 6-9-2016 δελτίο τύπου, και η υλοποίησή τους, από πού θα χρηματοδοτηθούν, αν ήδη έχει παραληφθεί το έργο; Μήπως οι  Μαρουσιώτες θα κληθούν να «βάλουν βαθειά το χέρι στην τσέπη» για να καλυφθούν οι ελλείψεις στην αρχική σχεδίαση και να αρθούν οι πλημμέλειες;

 

2)  Πώς θα γίνει παραλαβή του έργου «εντός ολίγων ημερών» όπως ο ίδιος ο κ. δήμαρχος είπε, πάλι βάσει του από 6-9-2016 δελτίου τύπου, όσο το έργο δεν συμβαδίζει με την αρχική σχεδίαση; Γιατί αυτή η σπουδή για την παραλαβή του έργου εντός του Σεπτεμβρίου 2016; Τι συνέπειες θα έχει τυχόν μη παραλαβή του; Οι κακοτεχνίες θα έχουν διορθωθεί μέχρι τότε;

Συμπληρωματικά δε, επισημαίνω ότι στους στόχους  που τίθενται στο από 6-9-2016 δελτίο τύπου είναι και η εφαρμογή του  Κανονισμού Λειτουργίας Πεζοδρόμων που ψηφίστηκε το 2013 και εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη, χωρίς όμως να εφαρμοστεί ποτέ, έκτοτε, παρά τις διαμαρτυρίες του Συλλόγου Παραδείσου!