Η Ανεξάρτητη Δημοτική σύμβουλος Μαίρη Διακολιού, στο πλαίσιο εισήγησης της διοίκησης για διαγραφή οφειλής ΤΑΠ  για ακίνητη περιουσία Σωματείου με σκοπό την προώθηση της Ελληνογερμανικής Φιλίας, έκανε παρέμβαση επισημαίνοντας ότι η σχετική διάταξη (ν. 2130/93 αρ. 24 παρ. 7) που απαλλάσσει τα μη κερδοσκοπικά σωματεία από την καταβολή ΤΑΠ θεσπίστηκε για να ανακουφίσει συλλόγους που δεν έχουν τα μέσα να πληρώσουν, ή να ενισχύσει τους σκοπούς τους, όταν είναι εθνωφελείς, θρησκευτικοί, σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί, εκπαιδευτικοί, καλλιτεχνικοί, κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί.

«Προσωπικά, –ούτως ή άλλως- από θέση αρχής, δεν μπορώ να συναινέσω στην ενίσχυση των σκοπών της Ελληνογερμανικής φιλίας όταν η χώρα μου τελεί υπό συνθήκες οικονομικής υποδούλωσης στη Γερμανία. 

Ανεξαρτήτως αυτού, όμως, ο εν λόγω σύλλογος έχει στο Πολύδροσο ένα κτίριο με αίθουσα συνεδρίων και πολλά διαμερίσματα από τα οποία δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν αποκερδαίνει χρήματα. Με λίγα λόγια, η εφαρμογή του νόμου σε αυτή την περίπτωση, αποτελεί καταστρατήγηση του σκοπού του με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για το Δήμο».

Μετά την παρέμβαση της Μαίρης Διακολιού αποσύρθηκε το θέμα.