Χρόνια πολλά σε όλους μας με υγεία! Η ιστορική μνήμη να γίνει παράδειγμα προς μίμηση για την αντιμετώπιση της σύγχρονης κατοχής…