Φέτος, στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα, το σύνθημα ήταν «Αλλάζουμε την Ελλάδα». Οι θέσεις ήταν όμοιες με όσες έχουν διατυπωθεί στο παρελθόν, οι οποίες επαναλαμβάνονταν αόριστα και γενικά.

Ο Υπουργός κ. Σκουρλέτης ανακοίνωσε ότι για τα έργα που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα του δημότη (πχ παιδικές χαρές, αντιπλημμυρικά) η χρηματοδότηση θα έρθει μέσα από χαμηλότοκο δανεισμό από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή θα τα πληρώσει πάλι ο δημότης.

Για τη θέση και στάση των Δημάρχων απέναντι στους πλειστηριασμούς, κουβέντα.

Τελικά η Αλλαγή, σημαίνει στασιμότητα…