ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην ενημερωτική συνάντηση με το Σωματείο των Εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου, που έγινε στις 4-7-2018 στην οποία συμμετείχα, πληροφορήθηκα ότι το έτος 2016 η εταιρεία CITROEN δώρισε στο Δήμο Αμαρουσίου δώδεκα (12) πυροσβεστικά trailer .

Ερωτάται:

Τα οχήματα αυτά, υπάρχουν σήμερα στο Δήμο μας;

Αν ναι, πού χρησιμοποιούνται;  Σε ποιες πυρκαγιές τέθηκαν σε λειτουργία και σε ποιο σημείο του Δήμου εξυπηρετούν την ετοιμότητα για πυρόσβεση;

Αν υπάρχουν τα trailer αλλά δεν χρησιμοποιούνται, πού βρίσκονται και γιατί δεν χρησιμοποιούνται;

Αν δεν υπάρχουν, γιατί όχι; Ποια ήταν η τύχη τους;

 

Μαίρη Διακολιού

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος

Δικηγόρος